Odedávnase snažili lidé ošidit přírodu a pomoci si „nedovolenými“ prostředky. Berličkami pro sexuální život byly nejrůznější látky, používané jako afrodisiaka. Když pomineme látky, ohrožující dokonce život, zůstane nám spousta relativně neškodných, ale současně relativně neúčinných prostředků. Přitom již nejméně sto let je známá látka, označována v dnešní době jako poppers ! Již dávno byly objeveny estery kyseliny dusité s amylalkoholem, případně propylalkoholem a dalšími látkami této řady alkoholů. Tyto estery se začaly označovat jako n-amylnitrity konkrétně pro amyl. N- jako normální, protože tyto látky tvoří mnoho izomerů.

Co to dělá

Již při prvních zkoumáních bylo zjištěno, že se tyto estery váží dobře na bilirubin, neboli červené krevní barvivo, které v krvi přenáší kyslík. A odtud bylo již jen krůček k využití v lékařství, později v chemickém průmyslu a nakonec dnes i jako afrodisiaka.